Bilteni

Bilten je štampana forma o novostima i događajima preduzeća, udruženja kluba ili neke druge organizacije. Bilten može biti i edukativnog karaktera. Bilteni se rade na nekom vremenskom periodu, obično na mesečnom ili godišnjem nivou!